NASZA POLITYKA

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI,
 2. POLITYKA ZGŁOSZEŃ, 
 3. POLITYKA PRZEGLĄDOWA I REDAKCYJNA,
 4. POLITYKA PRAW AUTORSKICH I LICENCJI,
 5. POLITYKA PLAGIATOWA,
 6. POLITYKA WYCOFANIA,
 7. POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU,
 8. POLITYKA ARCHIWIZACJI,
 9. ETYKA PUBLIKACJI,
 10. POLITYKA CENOWA ORAZ
 11. POLITYKA REKLAMOWA. 
 12. POLITYKA HIPERLINKÓW
 13. JĘZYK PUBLIKACJI

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Scientific European® (SCIEU®) opublikowany przez UK EPC Ltd., numer firmy 10459935 zarejestrowany w Anglii; Miasto: Alton, Hampshire; Kraj publikacji: Wielka Brytania) przetwarza Twoje dane osobowe i Twoje prawa w związku z posiadanymi przez nas danymi osobowymi. Nasza polityka uwzględnia ustawę o ochronie danych osobowych z 1998 r. (Ustawa) oraz, ze skutkiem od 25 maja 2018 r., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). 

1.1 Jak zbieramy Twoje dane osobowe 

1.1.1 Informacje, które nam przekazujesz 

Informacje te są zazwyczaj dostarczane przez Ciebie, gdy 

1. Współpracuj z nami jako autorami, redaktorami i/lub doradcami, wypełniaj formularze na naszej stronie internetowej lub w naszych aplikacjach, na przykład w celu zamówienia produktów lub usług, zapisania się na listę mailingową lub zarejestrowania się w celu korzystania z naszej strony internetowej, wniosek o zatrudnienie, dodaj do sekcji komentarzy, wypełnij ankiety lub referencje i/lub poproś nas o jakiekolwiek informacje. 

2. Komunikuj się z nami pocztą, telefonem, faksem, e-mailem, mediami społecznościowymi itp 

Podane przez Ciebie informacje mogą obejmować dane biograficzne (imię i nazwisko, tytuł, datę urodzenia, wiek i płeć, instytucję akademicką, przynależność, stanowisko, specjalność przedmiotową), dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) oraz informacje finansowe lub kredytowe szczegóły karty. 

1.1.2 Informacje, które zbieramy o Tobie 

Nie zbieramy żadnych szczegółów dotyczących przeglądania naszych stron internetowych. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej i nadal uzyskiwać dostęp do naszych stron internetowych. 

1.1.3 Informacje z innych źródeł 

Partner w zakresie analizy danych, taki jak Google, który analizuje wizyty w naszych witrynach internetowych i aplikacjach. Obejmuje to typ przeglądarki, zachowanie przeglądania, typ urządzenia, lokalizację geograficzną (tylko kraj). Nie obejmuje to żadnych danych osobowych osoby odwiedzającej witrynę. 

1.2 Jak wykorzystujemy Twoje dane 

1.2.1 Gdy angażujesz się jako autor, redaktor lub doradca Scientific European® (SCIEU)®, Twoje informacje, które przesyłasz, są przechowywane w internetowym systemie zarządzania czasopismami akademickimi epress (www.epress.ac.uk) Uniwersytetu z Surrey. Przeczytaj ich Politykę prywatności na www.epress.ac.uk/privacy.html 

Używamy tych informacji do komunikacji z Tobą w celu wysyłania próśb o recenzję artykułów oraz wyłącznie w celu recenzowania i procesu redakcyjnego. 

1.2.2 Gdy subskrybujesz Scientific European® (SCIEU)®, gromadzimy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail i przynależność). Używamy tych informacji wyłącznie do realizacji zobowiązań abonamentowych. 

1.2.3 Kiedy wypełniasz formularze „Pracuj z nami” lub „Kontakt” lub przesyłasz rękopisy na naszych stronach internetowych, przesłane przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim formularz został wypełniony. 

1.3 Udostępnianie informacji stronom trzecim 

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. Kiedy angażujesz się jako autor, recenzent lub redaktor lub doradca, Twoje informacje, które przesyłasz, są przechowywane w internetowym systemie zarządzania czasopismami epress (www.epress.ac.uk) Przeczytaj ich Politykę prywatności na https://www.epress .ac.uk/privacy.html 

1.4 Transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Nie przekazujemy danych osobowych żadnej stronie trzeciej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani poza nim. 

1.5 Jak długo przechowujemy Twoje informacje? 

Przechowujemy informacje o Tobie tak długo, jak jest to wymagane do dostarczenia Ci naszych produktów lub usług lub jest to konieczne do naszych celów prawnych lub naszych uzasadnionych interesów. 

Informacje te można jednak usunąć, ograniczyć ich wykorzystanie lub zmodyfikować, wysyłając prośbę e-mailem na adres [email chroniony]

Aby otrzymać informacje o Tobie, które posiadamy, należy wysłać prośbę e-mailem na adres [email chroniony]

1.6 Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych 

Przepisy dotyczące ochrony danych dają Ci szereg praw chroniących Cię przed niewłaściwym przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez organizację. 

1.6.1 Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz następujące prawa: a) do uzyskania dostępu i kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; b) żądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to powoduje Ci szkodę lub niepokój; oraz c) żądania od nas niewysyłania Ci komunikatów marketingowych. 

1.6.2 Z dniem 25 maja 2018 r. po RODO przysługują Ci następujące dodatkowe prawa: a) Żądania usunięcia przez nas Twoich danych osobowych; b) Żądania ograniczenia przez nas czynności przetwarzania danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych; c) otrzymywania od nas danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, które nam przekazałeś, w rozsądnym formacie określonym przez Ciebie, w tym w celu przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych; oraz d) Aby zażądać od nas poprawienia danych osobowych, które posiadamy o Tobie, jeśli są one nieprawidłowe. 

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są bezwzględne, a wnioski mogą zostać odrzucone, jeśli mają zastosowanie wyjątki. 

1.7 Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące czegokolwiek, co przeczytałeś na tej stronie lub masz wątpliwości, w jaki sposób Scientific European® obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony] 

1.8 Skierowanie do brytyjskiego komisarza ds. informacji 

Jeśli jesteś obywatelem UE i nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skierować nas do Komisarza ds. Informacji. Więcej informacji na temat swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej Biura Komisarza ds. Informacji dostępnej pod adresem: www.ico.org.uk 

1.9 Zmiany w naszej Polityce prywatności 

Jeśli wprowadzimy zmiany w tej polityce, opiszemy je na tej stronie. Jeśli jest to właściwe, możemy przekazać Ci szczegóły e-mailem; sugerujemy regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się ze zmianami lub aktualizacjami niniejszej polityki. 

2POLITYKA ZGŁASZANIA SIĘ 

Wszyscy autorzy muszą przeczytać i zaakceptować warunki zawarte w naszej Polityce przesyłania przed przesłaniem artykułu do Scientific European (SCIEU)® 

2.1 Złożenie rękopisu 

Wszyscy autorzy, którzy przesyłają manuskrypt do Scientific European (SCIEU)®, muszą wyrazić zgodę na poniższe punkty. 

2.1.1 Misja i zakres  

Scientific European publikuje znaczące postępy w nauce, wiadomości z badań, aktualizacje trwających projektów badawczych, nowe spostrzeżenia lub perspektywy lub komentarze do rozpowszechniania wśród ludzi o poglądach naukowych. Chodzi o to, by połączyć naukę ze społeczeństwem. Autorzy mogą opublikować artykuł o opublikowanym lub trwającym projekcie badawczym lub o istotnym znaczeniu społecznym, o którym należy uświadomić ludziom. Autorami mogą być naukowcy, badacze i/lub uczeni posiadający rozległą wiedzę z pierwszej ręki na dany temat, pracujący w środowisku akademickim i przemysłowym, którzy również wnieśliby znaczący wkład w opisywaną dziedzinę. Mogą mieć solidne referencje do pisania na ten temat, w tym pisarzy naukowych i dziennikarzy. Może to zainspirować młode umysły do ​​podjęcia nauki jako kariery, pod warunkiem, że w sposób dla nich zrozumiały poznają badania prowadzone przez naukowca. Scientific European zapewnia autorom platformę, zachęcając ich do pisania o swojej pracy i łącząc ich ze społeczeństwem jako całością. Publikowane artykuły mogą być nadawane przez Scientific European, w zależności od znaczenia pracy i jej nowości. SCIEU nie publikuje badań podstawowych, nie ma recenzji naukowej, a artykuły są recenzowane przez zespół redakcyjny. 

2.1.2 Rodzaje artykułów 

Artykuły w SCIEU® są podzielone na kategorie: Przegląd najnowszych osiągnięć, Spostrzeżenia i analizy, Artykuł redakcyjny, Opinia, Perspektywa, Wiadomości z przemysłu, Komentarze, Wiadomości naukowe itp. Długość tych artykułów może wynosić średnio 800-1500 słów. Należy pamiętać, że SCIEU® przedstawia pomysły, które zostały już opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej. NIE publikujemy nowych teorii ani wyników oryginalnych badań. 

2.1.3 Wybór artykułu  

Wybór artykułu może opierać się na atrybutach jak poniżej. 

 S.No. Atrybuty Tak/Nie 
Wyniki badań mogą rozwiązać problemy, z którymi borykają się ludzie  
 
Czytelnicy poczują się dobrze czytając artykuł  
 
Czytelnicy poczują się ciekawi  
 
Czytelnicy nie poczują się przygnębieni czytając artykuł 
 
 
 
Badania mogą poprawić jakość życia ludzi 
 
 
 
Wyniki badań są kamieniem milowym w nauce: 
 
 
 
Badanie przedstawia bardzo wyjątkowy przypadek w nauce 
 
 
 
Badanie dotyczy tematu, który dotyka dużą część ludzi 
 
 
 
Badania mogą mieć wpływ na gospodarkę i przemysł 
 
 
 
10 Badanie zostało opublikowane w bardzo renomowanym czasopiśmie recenzowanym w ciągu ostatniego tygodnia 
 
 
 
 
 
Zasada 0: Wynik = Liczba „Tak” 
Zasada 1: Całkowity wynik > 5: Zatwierdź  
Zasada 2: wyższy wynik, tym lepiej  
Hipoteza: wynik i trafienia na stronie powinny być ze sobą w znacznym stopniu powiązane   
 

2.2 Wytyczne dla autorów 

Autorzy mogą pamiętać o następujących ogólnych wskazówkach w oparciu o perspektywę czytelników i redaktora. 

Perspektywa czytelników 

 1. Czy tytuł i podsumowanie sprawiają, że czuję się na tyle zaciekawiony, by przeczytać treść? 
 1. Czy jest przepływ i idee przekazywane płynnie do ostatniego zdania?  
 1. czy pozostanę zajęty, aby przeczytać cały artykuł? 
 1. czy mam tendencję do zatrzymywania się na chwilę, aby zastanowić się i docenić po zakończeniu czytania -coś jak chwila?   

Perspektywa redaktorów 

 1. Czy tytuł i podsumowanie odzwierciedlają duszę badań? 
 1. Jakiś błąd gramatyczny/zdaniowy/pisownia? 
 1. Oryginalne źródło(a) cytowane odpowiednio w treści w razie potrzeby. 
 1. Źródła wymienione na liście referencyjnej w porządku alfabetycznym zgodnie z systemem Harvarda z działającym linkiem (-ami) DoI. 
 1. Podejście jest bardziej analityczne z krytyczną analizą i oceną tam, gdzie to możliwe. Opis tylko do momentu, w którym jest wymagane wprowadzenie tematu. 
 1. Wyniki badań, ich nowość i istotność badań są jasno i przekonująco przekazane z odpowiednim tłem  
 1. Jeśli koncepcje przekazywane bez uciekania się do technicznych żargonów 

2.3 Kryteria składania wniosków 

2.3.1 Autor może zgłosić pracę na dowolny temat poruszany w zakresie czasopisma. Treść powinna być oryginalna, niepowtarzalna, a prezentacja musi być potencjalnie interesująca dla ogółu czytelników o nauce naukowej. 

Opisana praca nie powinna być wcześniej publikowana (poza abstraktem lub częścią publikowanego wykładu lub pracy naukowej) i nie powinna być brana pod uwagę do publikacji w innym miejscu. Sugeruje się, że wszyscy autorzy, którzy przesyłają do naszych recenzowanych czasopism, zgadzają się na to. Jeśli jakakolwiek część rękopisu została wcześniej opublikowana, autor musi wyraźnie poinformować redaktora. 

W przypadku wykrycia plagiatu w jakiejkolwiek formie podczas recenzowania i procesu redakcyjnego, rękopis zostanie odrzucony, a autorzy będą szukać odpowiedzi. Redaktorzy mogą skontaktować się z kierownikiem wydziału lub instytutu autora, a także mogą skontaktować się z agencją finansującą autora. Zobacz sekcję 4, aby zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plagiatu. 

2.3.2 Autor korespondencyjny (zgłaszający) powinien upewnić się, że osiągnięto wszystkie porozumienia między wieloma autorami. Autor korespondencyjny będzie zarządzał całą komunikacją między redaktorem oraz w imieniu wszystkich współautorów, jeśli tacy są, przed i po publikacji. Odpowiada również za zarządzanie komunikacją między współautorami. 

Autorzy muszą zapewnić, że: 

a. Dane w zgłoszeniu są oryginalne 

b. Prezentacja danych została zatwierdzona 

C. Przeszkody w udostępnianiu danych, materiałów, odczynników itp. wykorzystywanych w pracy są minimalne. 

2.3.3 Poufność 

Nasi redaktorzy czasopisma traktują zgłoszony manuskrypt oraz wszelką komunikację z autorami i recenzentami jako poufne. Autorzy muszą również traktować jako poufną wszelką komunikację z czasopismem, w tym raporty recenzentów. Materiałów z komunikacji nie wolno umieszczać na żadnej stronie internetowej. 

2.3.4 Złożenie artykułu 

Proszę o przesłanie Zaloguj Się (Aby utworzyć konto, proszę zarejestrować ). Ewentualnie możesz wysłać e-mail do [email chroniony]

3. PRZEGLĄD I POLITYKA REDAKCYJNA

3.1 Proces redakcyjny

3.1.1 Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny składa się z redaktora naczelnego, Advisors (Subject Matter Experts) wraz z redaktorem wykonawczym i redaktorami pomocniczymi.

3.1.2 Proces przeglądu

Każdy manuskrypt przechodzi ogólny proces recenzji przez zespół redakcyjny, aby zapewnić dokładność i styl. Celem procesu recenzyjnego jest zapewnienie, aby artykuł był odpowiedni dla ogółu społeczeństwa nastawionego naukowo, tj. unikał skomplikowanych równań matematycznych i trudnego żargonu naukowego oraz przeanalizował poprawność przedstawionych w artykule faktów i idei naukowych. Oryginalna publikacja powinna zostać dokładnie przejrzana, a każda historia pochodząca z publikacji naukowej powinna podać jej źródło. Zespół redakcyjny SCIEU® potraktuje przesłany artykuł i całą komunikację z autorem (autorami) jako poufne. Autor (autorzy) musi również traktować wszelką komunikację z SCIEU jako poufną.

Artykuły są również recenzowane pod kątem ich praktycznego i teoretycznego znaczenia dla wybranego tematu, opisu historii na wybrany temat dla naukowej publiczności, referencji autora (autorów), cytowania źródeł, aktualności opowiadania oraz unikalna prezentacja z dowolnego wcześniejszego przedstawienia tematu w dowolnych innych mediach.

3.1.2.1 Wstępna ocena

Manuskrypt jest najpierw oceniany przez zespół redakcyjny i sprawdzany pod kątem zakresu, kryteriów wyboru i poprawności technicznej. Jeśli zostanie zatwierdzony, jest następnie sprawdzany pod kątem plagiatu. Jeśli nie zostanie zatwierdzony na tym etapie, rękopis jest „odrzucany”, a autor (autorzy) są informowani o decyzji.

3.1.2.2 Plagiat

Wszystkie artykuły otrzymane przez SCIEU ® są sprawdzane pod kątem plagiatu po wstępnym zatwierdzeniu, aby upewnić się, że artykuł nie zawiera żadnych dosłownych zdań z jakiegokolwiek źródła i jest napisany przez autora (autorów) własnymi słowami. Zespół redakcyjny ma dostęp do usług Crossref podobieństwa sprawdzania (iThenticate), aby pomóc im w przeprowadzeniu kontroli plagiatu przesłanych artykułów.

3.2 Decyzja redakcyjna

Gdy artykuł zostanie oceniony w wyżej wymienionych punktach, zostaje uznany za wybrany do publikacji w SCIEU® i zostanie opublikowany w nadchodzącym numerze czasopisma.

3.3 Weryfikacja i ponowne przesłanie artykułów

W przypadku jakichkolwiek poprawek do artykułów poszukiwanych przez redakcję, autorzy zostaną poinformowani i będą musieli odpowiedzieć na pytania w ciągu 2 tygodni od powiadomienia. Poprawione i ponownie przesłane artykuły przechodzą proces oceny opisany powyżej, zanim zostaną zatwierdzone i zaakceptowane do publikacji.

3.4 Poufność

Nasz zespół redakcyjny potraktuje zgłoszony artykuł i całą komunikację z autorami jako poufną. Autorzy muszą również traktować jako poufną wszelką komunikację z czasopismem, w tym weryfikację i ponowne przesłanie. Materiałów z komunikacji nie wolno umieszczać na żadnej stronie internetowej.

4. PRAWA AUTORSKIE I POLITYKA LICENCYJNA 

4.1 Prawa autorskie do wszelkich artykułów opublikowanych w Scientific European pozostają przy autorze (autorach) bez ograniczeń. 

4.2 Autorzy udzielają Scientific European licencji na publikację artykułu i określają się jako oryginalny wydawca. 

4.3 Autorzy udzielają również dowolnej stronie trzeciej prawa do swobodnego korzystania z artykułu, o ile zachowana jest jego integralność, a autorzy pierwotni, dane cytowania i wydawca są zidentyfikowani. Wszyscy użytkownicy mają prawo do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania, wyszukiwania lub linkowania do pełnych tekstów wszystkich artykułów opublikowanych w Scientific European. 

4.4 The Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 formalizuje te i inne warunki publikowania artykułów. 

4.5 Nasz magazyn działa również w ramach Licencja Creative Commons CC-BY. Udziela nieograniczonego, nieodwołalnego, bezpłatnego, ogólnoświatowego, nieograniczonego prawa do korzystania z utworu w jakikolwiek sposób, przez dowolnego użytkownika iw dowolnym celu. Pozwala to na bezpłatne powielanie artykułów z odpowiednią informacją o cytowaniu. Wszyscy autorzy publikujący w naszych czasopismach i magazynach akceptują je jako warunki publikacji. Prawa autorskie do treści wszystkich artykułów należą do wyznaczonego autora artykułu. 

Pełne przypisanie autorstwa musi towarzyszyć każdemu ponownemu wykorzystaniu, a źródło wydawcy musi być potwierdzone. Powinno to zawierać następujące informacje o oryginalnej pracy: 

Autorski) 

Tytuł artykułu 

Czasopismo 

objętość 

Kwestia 

Numery stron 

Data publikacji 

[Tytuł czasopisma lub czasopisma] jako oryginalny wydawca 

4.6 Samoarchiwizacja (według autorów) 

Zezwalamy autorom na archiwizowanie ich wkładów na niekomercyjnych stronach internetowych. Mogą to być osobiste strony internetowe autorów, repozytorium ich instytucji, repozytorium instytucji finansującej, otwarte repozytorium online, serwer Pre-Print, PubMed Central, ArXiv lub dowolna niekomercyjna strona internetowa. Autor nie wymaga od nas żadnych opłat za samoarchiwizację. 

4.6.1 Przesłana wersja 

Przesłaną wersję artykułu definiuje się jako wersję autorską, w tym treść i układ artykułu, który autorzy przekazują do recenzji. Otwarty dostęp jest dozwolony dla przesłanej wersji. Długość embarga jest ustawiona na zero. Po akceptacji należy w miarę możliwości dodać następujące oświadczenie: „Ten artykuł został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie i jest dostępny pod adresem [Link do końcowego artykułu]”. 

4.6.2 Zaakceptowana wersja 

Zaakceptowany manuskrypt określa się jako ostateczną wersję roboczą artykułu, zaakceptowaną do publikacji przez czasopismo. Otwarty dostęp jest dozwolony dla zaakceptowanej wersji. Długość embarga jest ustawiona na zero. 

4.6.3 Wersja opublikowana 

Otwarty dostęp jest dozwolony dla opublikowanej wersji. Opublikowane artykuły w naszym czasopiśmie mogą być udostępnione publicznie przez autora natychmiast po publikacji. Długość embarga jest ustawiona na zero. Czasopismo musi być oznaczone jako oryginalny wydawca i należy dodać [Link do końcowego artykułu]. 

5. POLITYKA PLAGIATOWA 

5.1 Co jest uważane za plagiat? 

Plagiat jest definiowany jako wykorzystanie innych opublikowanych i nieopublikowanych pomysłów w tym samym lub innym języku, bez odniesień. Zakres plagiatu w artykule można określić w następujący sposób: 

5.1.1 Poważny plagiat 

a. „Wyraźny plagiat”: nieprzypisane kopiowanie cudzych danych / ustaleń, ponowne przesłanie całej publikacji pod nazwiskiem innego autora (w języku oryginalnym lub w tłumaczeniu) lub dosłowne kopiowanie oryginalnego materiału bez jakiegokolwiek cytowania do źródła, lub nieprzypisane użycie oryginalnej, opublikowanej pracy naukowej, takiej jak hipoteza/pomysł innej osoby lub grupy, gdy jest to główna część nowej publikacji i istnieją dowody, że nie została ona opracowana niezależnie. 

b. „autoplagiat” lub redundancja: gdy autor (autorzy) kopiuje swój wcześniej opublikowany materiał w całości lub w części, bez podawania odpowiednich odniesień. 

5.1.2 Drobny plagiat 

„Drobne kopiowanie tylko krótkich fraz” z „bez błędnego przypisania danych”, drobne kopiowanie dosłowne < 100 słów bez wskazywania w bezpośrednim cytacie z oryginalnej pracy, chyba że tekst jest powszechnie używany lub ustandaryzowany (np. jako materiał lub metoda) , kopiowanie (nie dosłownie, ale tylko nieznacznie zmienione) istotnych fragmentów innej pracy, niezależnie od tego, czy ta praca jest cytowana, czy nie. 

5.1.3 Wykorzystanie obrazów bez podania źródła: ponowne opublikowanie obrazu (obraz, wykres, diagram itp.) 

5.2 Kiedy sprawdzamy plagiat? 

Wszystkie manuskrypty otrzymane przez Scientific European (SCIEU)® są sprawdzane pod kątem plagiatu na każdym etapie recenzowania i procesu redakcyjnego. 

5.2.1 Po złożeniu i przed akceptacją 

Każdy artykuł przesłany do SCIEU ® jest sprawdzany pod kątem plagiatu po przesłaniu i wstępnej ocenie, a przed recenzją redakcyjną. Do sprawdzenia podobieństwa używamy Crossref podobieństwa (by iThenticate). Ta usługa umożliwia dopasowanie tekstu ze źródeł, do których nie ma odniesienia lub które zostały splagiatowane w przesłanym artykule. Jednak to dopasowanie słów lub fraz może być przypadkowe lub z powodu użycia fraz technicznych. Przykład, podobieństwo w sekcji Materiały i metody. Zespół redakcyjny dokona rozsądnej oceny w oparciu o różne aspekty. Gdy na tym etapie zostanie wykryty drobny plagiat, artykuł jest natychmiast odsyłany do autorów z prośbą o prawidłowe ujawnienie wszystkich źródeł. W przypadku wykrycia poważnego plagiatu rękopis jest odrzucany, a autorom zaleca się zrewidowanie i ponowne przesłanie go jako nowego artykułu. Patrz rozdział 4.2. Decyzja w sprawie plagiatu 

Gdy autorzy poprawią rękopis, zespół redakcyjny ponownie sprawdza plagiat i jeśli nie zauważy się plagiatu, artykuł jest następnie recenzowany zgodnie z procesem redakcyjnym. W przeciwnym razie ponownie wraca do autorów. 

6. POLITYKA WYCOFANIA 

6.1 Podstawy do wycofania 

Poniżej znajdują się podstawy do wycofania opublikowanych artykułów w SCIEU® 

a. Fałszywe autorstwo 

b. Jasne dowody na to, że ustalenia są niewiarygodne z powodu nieuczciwego wykorzystania danych, wytwarzania danych lub wielu błędów. 

C. Zbędna publikacja: wyniki zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odniesienia lub pozwolenia 

D. Poważny plagiat „Wyczyść plagiat”: nieprzypisane kopiowanie cudzych danych / ustaleń, ponowne przesłanie całej publikacji pod nazwiskiem innego autora (w języku oryginalnym lub w tłumaczeniu) lub poważne kopiowanie oryginalnego materiału w przypadku braku odniesienia do źródła lub nieprzypisane użycie oryginalnej, opublikowanej pracy naukowej, takiej jak hipoteza/pomysł innej osoby lub grupy, w przypadku gdy jest to główna część nowej publikacji i istnieją dowody, że nie została ona opracowana niezależnie. „autoplagiat” lub redundancja: gdy autor (autorzy) kopiuje swój wcześniej opublikowany materiał w całości lub w części, bez podawania odpowiednich odniesień.  

6.2 Wycofanie 

Głównym celem odwołań jest korekta literatury i zapewnienie jej akademickiej integralności. Artykuły mogą być wycofane przez autorów lub redaktora czasopisma. Zwykle w celu poprawienia błędów w zgłoszeniu lub publikacji stosuje się wycofanie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wycofania całych artykułów, nawet po ich zaakceptowaniu lub opublikowaniu. 

6.2.1 Errata 

Zawiadomienie o krytycznym błędzie popełnionym przez czasopismo, który może mieć wpływ na ostateczny kształt publikacji, jej rzetelność naukową lub reputację autorów lub czasopisma. 

6.2.2 Sprostowanie (lub korekta) 

Powiadomienie o krytycznym błędzie popełnionym przez autora (autorów), który może mieć wpływ na ostateczną formę publikacji, jej integralność akademicką lub reputację autorów lub czasopisma. Może to być niewielka część skądinąd wiarygodnej publikacji, która może być myląca, lub lista autorów/współtwórców jest nieprawidłowa. W przypadku zbędnych publikacji, jeśli artykuł zostanie opublikowany w naszym magazynie jako pierwszy, wydamy zawiadomienie o zbędnych publikacjach, ale artykuł nie zostanie wycofany. 

6.2.3 Wyrażenie zaniepokojenia 

 Wyrażenie zaniepokojenia zostanie wydane przez redaktorów czasopisma, jeśli otrzymają niejednoznaczne dowody niewłaściwego postępowania autorów w publikacji lub jeśli istnieją dowody, że dane są niewiarygodne.  

6.2.4 Całkowite wycofanie artykułu 

Magazyn niezwłocznie wycofa opublikowany artykuł, jeśli dostępne będą rozstrzygające dowody. Gdy opublikowany artykuł zostanie formalnie wycofany, następujące informacje zostaną niezwłocznie opublikowane we wszystkich wersjach czasopisma (drukowanej i elektronicznej), aby zminimalizować szkodliwe skutki wprowadzającej w błąd publikacji. Magazyn zadba również o to, by we wszystkich wyszukiwaniu elektronicznym pojawiały się wycofania. 

a. W przypadku wersji drukowanej w kolejnym numerze czasopisma w formie drukowanej publikowana jest nota o wycofaniu zatytułowana „Wycofanie: [tytuł artykułu]” podpisana przez autorów i/lub redaktora. 

b. W przypadku wersji elektronicznej link do oryginalnego artykułu zostanie zastąpiony notatką zawierającą notatkę o wycofaniu i podany zostanie link do strony wycofanego artykułu, który będzie wyraźnie oznaczony jako wycofanie. Treść artykułu będzie wyświetlać znak wodny „Wycofany” w całej treści i ta treść będzie dostępna bezpłatnie. 

C. Zostanie stwierdzone, kto wycofał artykuł – autor i/lub redaktor czasopisma 

D. Powód (powody) lub podstawa wycofania zostaną jasno określone 

mi. Unika się wypowiedzi potencjalnie zniesławiających 

Jeżeli autorstwo zostanie zakwestionowane po publikacji, ale nie ma powodu, aby wątpić w słuszność ustaleń lub wiarygodność danych, publikacja nie zostanie wycofana. Zamiast tego wydane zostanie sprostowanie wraz z niezbędnymi dowodami. Żaden autor nie może odciąć się od wycofanej publikacji, ponieważ jest to wspólna odpowiedzialność wszystkich autorów, a autorzy nie powinni mieć powodu, aby prawnie kwestionować wycofanie. Zobacz sekcję dotyczącą naszych zasad przesyłania. Przed wycofaniem odwołania przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie, a redaktor może zdecydować o skontaktowaniu się w takich sprawach z instytutem autora lub agencją finansującą. Ostateczna decyzja należy do redaktora naczelnego. 

6.2.5 Dodatek 

Powiadomienie o wszelkich dodatkowych informacjach o opublikowanym artykule, które mają wartość dla czytelników. 

7. OTWARTY DOSTĘP 

Scientific European (SCIEU) ® zobowiązuje się do rzeczywistego i natychmiastowego otwartego dostępu. Wszystkie artykuły publikowane w tym czasopiśmie są dostępne natychmiast i na stałe po ich zaakceptowaniu w SCIEU. Zaakceptowanym artykułom przypisuje się DOI, jeśli ma to zastosowanie. Nie pobieramy żadnych opłat od czytelnika za pobranie artykułów w dowolnym momencie do własnego użytku naukowego. 

Scientific European (SCIEU) ® działa na licencji Creative Commons CC-BY. Daje to wszystkim użytkownikom bezpłatne, nieodwołalne, ogólnoświatowe prawo dostępu i licencję na kopiowanie, używanie, rozpowszechnianie, przesyłanie i publiczne wyświetlanie utworu oraz na tworzenie i rozpowszechnianie dzieł pochodnych na dowolnym nośniku cyfrowym w dowolnym odpowiedzialnym celu, bezpłatnie odpłatnie i z zastrzeżeniem prawidłowego przypisania autorstwa. Wszyscy autorzy publikujący w SCIEU ® akceptują je jako warunki publikacji. Prawa autorskie do treści wszystkich artykułów należą do wyznaczonego autora artykułu. 

Kompletna wersja pracy i wszystkie materiały uzupełniające w odpowiednim standardowym formacie elektronicznym są deponowane w internetowym repozytorium, które jest obsługiwane i utrzymywane przez instytucję akademicką, towarzystwo naukowe, agencję rządową lub inną organizację o ugruntowanej pozycji, która dąży do umożliwienia otwartego dostępu, nieograniczona dystrybucja, interoperacyjność i długoterminowa archiwizacja. 

8. POLITYKA ARCHIWIZACJI 

Zależy nam na stałej dostępności, dostępności i zachowaniu opublikowanego dzieła. 

8.1 Archiwizacja cyfrowa 

8.1.1 Jako członek Portico (archiwum cyfrowe wspierane przez społeczność) archiwizujemy z nimi nasze publikacje cyfrowe. 

8.1.2 Przekazujemy nasze publikacje cyfrowe do Biblioteki Brytyjskiej (Biblioteki Narodowej Zjednoczonego Królestwa). 

8.2 Archiwizacja kopii drukowanych 

Wysyłamy egzemplarze drukowane do British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Oxford University Library, Trinity College Dublin Library, Cambridge University Library i kilku innych bibliotek narodowych w UE i USA. 

British Library Permalink
Biblioteka Uniwersytetu Cambridge Permalink
Biblioteka Kongresu, USA Permalink
Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, Zagrzeb Chorwacja Permalink
Biblioteka Narodowa Szkocji Permalink
Biblioteka Narodowa Walii Permalink
Biblioteka Uniwersytetu Oksfordzkiego Permalink
Biblioteka Trinity College w Dublinie Permalink

9. ETYKA PUBLIKACJI 

9.1 Sprzeczne interesy 

Wszyscy autorzy i redakcja muszą zadeklarować sprzeczne interesy związane z nadesłanym artykułem. Jeśli ktokolwiek w redakcji ma sprzeczne interesy, które mogą uniemożliwić mu podjęcie bezstronnej decyzji w sprawie manuskryptu, redakcja nie włączy takiego członka do oceny. 

Konkurencyjne interesy obejmują: 

Dla autorów: 

a. Zatrudnienie – niedawne, aktualne i przewidywane przez jakąkolwiek organizację, która może zyskać lub stracić finansowo poprzez publikację 

b. Źródła finansowania – wsparcie badawcze przez dowolną organizację, która może zyskać lub stracić finansowo poprzez publikację 

C. Osobiste interesy finansowe – akcje i udziały w spółkach, które mogą zyskać lub stracić finansowo poprzez publikację 

D. Wszelkie formy wynagrodzenia od organizacji, które mogą zyskać lub stracić finansowo 

mi. Patenty lub zgłoszenia patentowe, na które publikacja może mieć wpływ 

F. Członkostwo w odpowiednich organizacjach 

Dla członków zespołu redakcyjnego: 

a. Posiadanie osobistej relacji z którymkolwiek z autorów 

b. Pracuje lub niedawno pracowała w tym samym dziale lub instytucji, co którykolwiek z autorów.  

Autorzy muszą umieścić na końcu rękopisu następujące informacje: Autorzy nie deklarują sprzecznych interesów. 

9.2 Postępowanie autora i prawa autorskie 

Wszyscy autorzy są zobowiązani do wyrażenia zgody na nasze wymagania licencyjne podczas przesyłania swojej pracy. Przesyłając do naszych czasopism i zgadzając się na niniejszą licencję, autor zgłaszający wyraża zgodę w imieniu wszystkich autorów, że: 

a. artykuł jest oryginalny, nie był wcześniej publikowany i nie jest obecnie rozważany do publikacji w innym miejscu; oraz 

b. autor uzyskał zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów pochodzących od osób trzecich (np. ilustracje lub wykresy) i udzielono mu warunków. 

Wszystkie artykuły w Scientific European (SCIEU) ® są publikowane na licencji Creative Commons, która umożliwia ponowne wykorzystanie i redystrybucję z przypisaniem autorom. Zobacz sekcję 3, aby zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi praw autorskich i licencji 

9.3 Niewłaściwe zachowanie 

9.3.1 Niewłaściwe postępowanie badawcze 

Niewłaściwe postępowanie badawcze obejmuje fałszowanie, fabrykowanie lub plagiat przy proponowaniu, wykonywaniu, przeglądaniu i/lub zgłaszaniu wyników badań. Niewłaściwe postępowanie badawcze nie obejmuje drobnych uczciwych błędów lub różnic zdań. 

Jeżeli po ocenie pracy naukowej redaktor ma wątpliwości co do publikacji; poproszono autorów o odpowiedź. W przypadku odpowiedzi niezadowalającej redakcja skontaktuje się z kierownikiem katedry lub instytutu autora. W przypadku opublikowania plagiatu lub podwójnej publikacji, w czasopiśmie zostanie ogłoszone ogłoszenie wyjaśniające sytuację, w tym „wycofania”, jeśli okaże się, że praca jest oszukańcza. Zobacz sekcję 4, aby zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plagiatu, oraz sekcję 5, aby zapoznać się z naszą Polityką wycofywania środków 

9.3.2 Zbędna publikacja 

Scientific European (SCIEU) ® bierze pod uwagę wyłącznie zgłoszenia artykułów, które nie były wcześniej publikowane. Zbędne publikacje, duplikaty publikacji i recykling tekstów są niedopuszczalne, a autorzy muszą zapewnić, że ich praca badawcza zostanie opublikowana tylko raz. 

Niewielkie nakładanie się treści może być nieuniknione i musi być przedstawione w rękopisie w sposób przejrzysty. W artykułach przeglądowych, jeśli tekst jest przetworzony z wcześniejszej publikacji, musi być przedstawiony z nowatorskim rozwinięciem wcześniej opublikowanych opinii i należy zacytować odpowiednie odniesienia do poprzednich publikacji. Zobacz sekcję 4, aby zapoznać się z naszą polityką antyplagiatową. 

9.4 Standardy i procesy redakcyjne 

9.4.1 Niezależność redakcyjna 

Szanowana jest niezależność redakcyjna. Decyzja redakcji jest ostateczna. W przypadku chęci nadesłania artykułu przez członka zespołu redakcyjnego, nie bierze on udziału w procesie recenzji redakcyjnej. Redaktor naczelny/starszy członek zespołu redakcyjnego zastrzega sobie prawo do konsultacji z dowolnym ekspertem merytorycznym w zakresie danych i rzetelności naukowej w celu oceny artykułu. Procesy podejmowania decyzji redakcyjnych naszego magazynu są całkowicie oddzielone od naszych interesów handlowych. 

9.4.2 Systemy przeglądu 

Zapewniamy, że proces recenzji redakcyjnej jest sprawiedliwy i dążymy do zminimalizowania stronniczości. 

Przesłane artykuły przechodzą nasz proces redakcyjny opisany w punkcie 2. Jeśli miały miejsce jakiekolwiek poufne dyskusje między autorem a członkiem zespołu redakcyjnego, pozostaną one poufne, chyba że wszystkie zainteresowane strony wyrażą na to wyraźną zgodę lub jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności. 

Redaktorzy lub członkowie zarządu nigdy nie są zaangażowani w decyzje redakcyjne dotyczące własnej pracy iw takich przypadkach artykuły mogą być kierowane do innych członków zespołu redakcyjnego lub redaktora naczelnego. Redaktor naczelny nie może brać udziału w podejmowaniu własnych decyzji redakcyjnych na żadnym etapie procesu redakcyjnego. Nie akceptujemy żadnych obraźliwych zachowań ani korespondencji w stosunku do naszych pracowników lub redaktorów. Każdy autor artykułu przesłanego do naszego magazynu, który dopuszcza się obraźliwego zachowania lub korespondencji z pracownikami lub redaktorami, zostanie natychmiast wycofany z rozpatrzenia publikacji. Rozpatrzenie kolejnych zgłoszeń będzie w gestii Redaktora Naczelnego. 

Zobacz sekcję 2, aby zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi recenzji i redagowania 

9.4.3 Odwołania 

Autorzy mają prawo odwołać się od decyzji redakcyjnych podjętych przez Scientific European (SCIEU)®. Autor powinien przesłać uzasadnienie odwołania do redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odradza się autorom bezpośrednie kontaktowanie się z członkami redakcji lub redaktorami w sprawie ich odwołań. Po odwołaniu wszystkie decyzje redakcyjne są ostateczne, a ostateczna decyzja należy do Redaktora Naczelnego. Zobacz sekcję 2 naszych zasad dotyczących recenzji i redakcji 

9.4.4 Standardy dokładności 

Scientific European (SCIEU) ® ma obowiązek publikowania poprawek lub innych powiadomień. „Poprawkę” stosuje się zwykle, gdy niewielka część skądinąd wiarygodnej publikacji okazuje się wprowadzać czytelników w błąd. „Wycofanie” (powiadomienie o nieprawidłowych wynikach) zostanie wydane, jeśli okaże się, że praca jest fałszywa lub w wyniku poważnego błędu. Zobacz sekcję 5, aby zapoznać się z naszą Polityką wycofywania 

9.5 Udostępnianie danych 

9.5.1 Polityka otwartych danych 

Aby umożliwić innym badaczom weryfikację i dalsze wykorzystanie prac opublikowanych w Scientific European (SCIEU)®, autorzy muszą udostępnić dane, kod i/lub materiały badawcze, które są integralną częścią wyników w artykule. Wszystkie zbiory danych, pliki i kod powinny być zdeponowane w odpowiednich, uznanych publicznie dostępnych repozytoriach. Autorzy powinni ujawnić podczas składania samego rękopisu, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do danych, kodu i materiałów badawczych z ich pracy. 

Zbiory danych, pliki i kody, które zostały zdeponowane w zewnętrznym repozytorium, powinny być odpowiednio cytowane w odnośnikach. 

9.5.2 Kod źródłowy 

Kod źródłowy powinien być udostępniony na licencji open source i zdeponowany w odpowiednim repozytorium. Niewielkie ilości kodu źródłowego mogą być zawarte w materiale uzupełniającym. 

10. POLITYKA CENOWA 

10.1 Opłaty za subskrypcję 

Drukuj roczna subskrypcja* 

Korporacyjny 49.99 £ 

Instytucjonalne 49.99 £ 

Osobiste 49.99 £ 

*Opłaty pocztowe i dodatkowy podatek VAT 

10.2 Regulamin 

a. Wszystkie zapisy są przyjmowane w roku kalendarzowym trwającym od stycznia do grudnia. 
b. W przypadku wszystkich zamówień wymagana jest pełna przedpłata. 
C. Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi po wysłaniu pierwszego numeru. 
D. Subskrypcja instytucjonalna lub korporacyjna może być używana przez wiele osób w organizacji. 
mi. Subskrypcja Osobista może być wykorzystywana wyłącznie przez indywidualnego subskrybenta do użytku osobistego. Kupując subskrypcje po stawce osobistej, zgadzasz się, że Scientific European® będą wykorzystywane wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Odsprzedaż zakupionych subskrypcji po cenie osobistej jest surowo zabroniona. 

10.2.1 metody płatności 

Akceptowane są następujące metody płatności: 

a. Przelewem bankowym GBP (£) nazwa konta: UK EPC LTD, numer konta: '00014339' Kod sortowania: '30-90-15′ BIC: 'TSBSGB2AXXX' IBAN:'GB82TSBS30901500014339'. Proszę podać nasz numer faktury i numer abonenta podczas dokonywania płatności i wysłać informacje e-mailem na adres [email chroniony] 
b. Kartą debetową lub kredytową 

10.2.2 Podatki 

Wszystkie podane powyżej ceny nie zawierają żadnych podatków. Wszyscy klienci zapłacą podatek VAT według obowiązującej stawki w Wielkiej Brytanii. 

Dostawa 10.2.3 

Prosimy o odczekanie do 10 dni roboczych na dostawę na terenie Wielkiej Brytanii i Europy oraz 21 dni na resztę świata. 

11. POLITYKA REKLAMOWA 

11.1 Wszystkie reklamy na stronie internetowej Scientific European® iw formie drukowanej są niezależne od procesu redakcyjnego i decyzji redakcyjnych. Treści redakcyjne nie są w żaden sposób zagrożone ani pod wpływem jakichkolwiek interesów handlowych lub finansowych związanych z klientami reklamowymi lub sponsorami lub decyzjami marketingowymi. 

11.2 Reklamy są wyświetlane losowo i nie są powiązane z treściami na naszej stronie internetowej. Reklamodawcy i sponsorzy nie mają kontroli ani wpływu na wyniki wyszukiwań, które użytkownik może przeprowadzać w witrynie według słowa kluczowego lub tematu wyszukiwania. 

11.3 Kryteria dla reklam 

11.3.1 Reklamy powinny wyraźnie identyfikować reklamodawcę i oferowany produkt lub usługę 

11.3.2 Nie akceptujemy reklam, które są zwodnicze lub wprowadzające w błąd lub wydają się być nieprzyzwoite lub obraźliwe w tekście lub grafice, lub jeśli odnoszą się do treści o charakterze osobistym, rasowym, etnicznym, orientacji seksualnej lub religijnej. 

11.3.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkiego rodzaju reklam, które mogą mieć wpływ na reputację naszych czasopism. 

11.3.4 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania reklamy ze strony czasopisma w dowolnym momencie. 

Decyzja redaktora naczelnego jest ostateczna. 

11.4 Wszelkie reklamacje dotyczące reklam na stronie Scientific European® (strona internetowa i druk) należy kierować na adres: [email chroniony] 

12. POLITYKA HIPERLINKÓW 

Linki zewnętrzne obecne w Witrynie: W wielu miejscach tej witryny można znaleźć linki do innych witryn / portali. Linki te zostały umieszczone dla wygody czytelników, aby umożliwić im dostęp do oryginalnych źródeł/odniesień. Naukowy Europejczyk nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność stron, do których prowadzą linki, i niekoniecznie popiera poglądy wyrażone w nich lub na stronach dostępnych za pośrednictwem ich opublikowanych linków. Sama obecność linku lub jego wykazu na tej stronie nie powinna być traktowana jako jakiekolwiek poparcie. Nie możemy zagwarantować, że te linki będą działać przez cały czas i nie mamy kontroli nad dostępnością/niedostępnością tych stron, do których prowadzą linki.  

13. JĘZYK PUBLIKACJI

Język publikacji Naukowy Europejczyk jest angielski. 

Jednak dla korzyści i wygody uczniów i czytelników, których pierwszym językiem nie jest angielski, tłumaczenie neuronowe (na maszynie) jest udostępniana w prawie wszystkich ważnych językach używanych w różnych częściach świata. Chodzi o to, aby pomóc takim czytelnikom (którym językiem ojczystym nie jest angielski) zrozumieć i docenić przynajmniej istotę opowiadań naukowych w ich własnych językach ojczystych. Ta funkcja jest udostępniana naszym czytelnikom w dobrej wierze. Nie możemy zagwarantować, że tłumaczenia będą w 100% dokładne w słowach i pomysłach. Naukowy Europejczyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu.

***

O NAS  CELE I ZAKRES  NASZA POLITYKA   KONTAKT  
AUTORZY INSTRUKCJE  ETYKA I BŁĘDY PRAKTYCZNE  AUTORZY FAQ  PRZEŚLIJ ARTYKUŁ