Cele i zakres

Połączenia zmierzać of Naukowy Europejczyk® (NAUKA)® jest przedstawienie aktualnych wydarzeń w nauce szerszej publiczności, aby uświadomić im postępy w dziedzinach naukowych. Rozważa się publikację interesujących i trafnych pomysłów z różnych dziedzin nauki, które są przekazywane w prosty sposób, z jasnością i zwięzłością oraz które zostały już opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej w niedalekiej przeszłości. Nie akceptujemy nowych teorii ani wyników oryginalnych badań. Artykuły są recenzowane na podstawie praktycznego i teoretycznego znaczenia tematu, opisu historii na wybrany temat szerokiej publiczności, referencji autora (autorów), cytowania źródeł, aktualności historii i unikalnej prezentacji z wszelkich wcześniejszych relacjonowanie tematu w dowolnych mediach.

***

O NAS  CELE I ZAKRES  NASZA POLITYKA   KONTAKT  
AUTORZY INSTRUKCJE  ETYKA I BŁĘDY PRAKTYCZNE  AUTORZY FAQ  PRZEŚLIJ ARTYKUŁ