Instrukcje autorów

1. Zakres

Naukowy Europejczyk® obejmuje wszystkie dziedziny naukowe. Artykuły powinny dotyczyć najnowszych odkryć naukowych lub innowacji lub przeglądów trwających badań o znaczeniu praktycznym i teoretycznym. Historia powinna być opowiedziana w prosty sposób, odpowiedni dla ogółu odbiorców, którzy interesują się nauką i technologią, bez zbytniego technicznego żargonu lub skomplikowanych równań i powinna opierać się na niedawnych (mniej więcej w ciągu ostatnich dwóch lat) wynikach badań. Należy zastanowić się, czym różni się twoja historia od poprzednich relacji w dowolnych mediach. Pomysły powinny być przekazywane w sposób jasny i zwięzły.

Scientific European NIE jest czasopismem recenzowanym.

2. Rodzaje artykułów

Artykuły w SCIEU® są podzielone na kategorie: Przegląd najnowszych osiągnięć, Spostrzeżenia i analizy, Artykuł redakcyjny, Opinia, Perspektywa, Wiadomości z przemysłu, Komentarz, Wiadomości naukowe itp. Długość tych artykułów może wynosić średnio 800-1500 słów. Należy pamiętać, że SCIEU® przedstawia pomysły, które zostały już opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej. NIE publikujemy nowych teorii ani wyników oryginalnych badań.

3. Misja redakcyjna

Naszą misją jest rozpowszechnianie znaczących postępów w nauce wśród ogółu czytelników Wpływ na ludzkość. Inspirujące umysły Celem Scientific European® (SCIEU)® jest przybliżenie aktualnych wydarzeń w nauce szerszej publiczności, aby uświadomić im postępy w dziedzinach naukowych. Interesujące i trafne idee z różnych dziedzin nauki, które są przekazywane w prosty sposób, jasny i zwięzły i które zostały już opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej w niedalekiej przeszłości.

4. Proces redakcyjny

Każdy manuskrypt przechodzi ogólny proces recenzji, aby zapewnić dokładność i styl. Celem procesu recenzyjnego jest zapewnienie adekwatności artykułu dla odbiorców naukowych, tj. unikanie skomplikowanych równań matematycznych i trudnej terminologii oraz kontrola poprawności przedstawionych w artykule faktów i poglądów naukowych. Należy zapoznać się z oryginalną publikacją, a każda historia pochodząca z publikacji naukowej powinna podać jej źródło. SCIEU® Redakcja będzie traktować przesłany artykuł i całą komunikację z autorem (autorami) jako poufną. Autor (autorzy) musi również traktować wszelką komunikację z SCIEU® jako poufne.

Artykuły są recenzowane na podstawie praktycznego i teoretycznego znaczenia tematu, opisu historii na wybrany temat szerokiej publiczności, referencji autora (autorów), cytowania źródeł, aktualności historii i unikalnej prezentacji z wszelkich wcześniejszych relacjonowanie tematu w dowolnych mediach.

 Prawa autorskie i licencja

6. Oś czasu

Ogólny proces weryfikacji może potrwać od sześciu do ośmiu tygodni.

Prześlij swoje rękopisy elektronicznie na naszej stronie ePress. Podaj dane autora(ów) i prześlij rękopis.

Proszę o przesłanie Zaloguj Się . Aby utworzyć konto, proszę zarejestrować

Możesz również wysłać swój rękopis e-mailem na adres [email chroniony] 

7. DOI (cyfrowy identyfikator obiektu) Cesja

7.1 Wprowadzenie do DOI: DOI jest przypisany do dowolnej określonej części własności intelektualnej (1). Może być przypisany do dowolnego podmiotu - fizycznego, cyfrowego lub abstrakcyjnego do zarządzania jako własność intelektualna lub do udostępniania zainteresowanej społeczności użytkowników (2). Nie jest związany ze stanem recenzji naukowej artykułu. Zarówno artykuły recenzowane, jak i nierecenzowane mogą mieć identyfikatory DOI (3). Akademia jest jednym z największych użytkowników systemu DOI (4).  

7.2 Artykuły publikowane w SCIENTIFIC EUROPEAN można przypisać DOI opiera się na jego atrybutach, takich jak unikalne sposoby prezentowania nowatorskich innowacji, aktualności i wartości naukowo nastawionej opinii publicznej, dogłębnej analizy aktualnego zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania. Decyzja Redaktora Naczelnego jest w tym względzie ostateczna.  

8.1 O NAS | NASZA POLITYKA

8.2 Artykuły zawierające informacje o NAUCE EUROPEJSKIEJ

a. Wypełnianie luki między nauką a zwykłym człowiekiem: perspektywa naukowca

b. Scientific European łączy ogólnych czytelników z oryginalnymi badaniami

c. Scientific European – Wprowadzenie

9. Uwaga redaktora:

„Scientific European” to magazyn o otwartym dostępie skierowany do ogółu odbiorców. Nasz DOI to https://doi.org/10.29198/scieu

Publikujemy znaczące postępy w nauce, wiadomości z badań, aktualizacje bieżących projektów badawczych, świeże spojrzenie lub perspektywę lub komentarze do rozpowszechniania wśród ogółu ludzi. Chodzi o to, by połączyć naukę ze społeczeństwem. Naukowcy mogą opublikować artykuł o opublikowanym lub trwającym projekcie badawczym o istotnym znaczeniu społecznym, o którym należy uświadomić ludziom. Publikowane artykuły mogą być nadawane przez Scientific European, w zależności od znaczenia pracy i jej nowości. Nie publikujemy podstawowych badań, nie ma recenzji naukowej, a artykuły są recenzowane przez redaktorów.

Nie ma opłaty manipulacyjnej związanej z publikacją takich artykułów. Scientific European nie pobiera żadnych opłat od autorów za publikowanie artykułów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy naukowej w zakresie ich badań/ekspertyzy wśród zwykłych ludzi. Jest dobrowolne; naukowcy/autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

E-mail: [email chroniony]

***

O NAS  CELE I ZAKRES  NASZA POLITYKA   KONTAKT  
AUTORZY INSTRUKCJE  ETYKA I BŁĘDY PRAKTYCZNE  AUTORZY FAQ  PRZEŚLIJ ARTYKUŁ