Zarząd

Redaktor naczelny: Umesh Prasad, BDS, MPhil
Kochanie. Doradca: dr Rajeev Soni
Kreatywne i cyfrowe: Imran