Etyka i nadużycia

Oświadczenie dotyczące etyki publikowania i nieprawidłowości w publikowaniu

1.1 Finansowanie

Wszelkie fundusze otrzymane na pomoc w pisaniu lub redagowaniu należy podać na końcu artykułu.

1.2 Postępowanie autora i prawa autorskie

Autor (autorzy) powinni upewnić się, że uzyskali pozwolenie na wykorzystanie wszelkich materiałów, które pochodzą od stron trzecich (np. ilustracje, zdjęcia lub wykresy), a warunki zostały udzielone. Odpowiednie cytaty należy umieścić na końcu artykułu.

1.3 Standardy i procesy redakcyjne

1.3.1 Niezależność redakcyjna

Niezależność redakcyjna jest szanowany. Decyzja Redaktora Naczelnego jest ostateczna.

1.3.2 Standardy dokładności

Naukowy Europejczyk® (NAUKA)® ma obowiązek publikowania sprostowań lub innych zawiadomień. „Poprawkę” stosuje się zwykle, gdy niewielka część skądinąd wiarygodnej publikacji okazuje się wprowadzać czytelników w błąd.

Zobacz też Najczęstsze pytania autorów.

***

O NAS  CELE I ZAKRES  NASZA POLITYKA   KONTAKT  
AUTORZY INSTRUKCJE  ETYKA I BŁĘDY PRAKTYCZNE  AUTORZY FAQ  PRZEŚLIJ ARTYKUŁ